ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุราภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทินกฤต อุตสา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,23:53   อ่าน 715 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2557 เรืยงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ จำนวน 144 คน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา ไชยลังการ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,18:20   อ่าน 724 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2557 เรืยงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ จำนวน 144 คน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุชิต แก้ววิโรจน์ธนา
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2557,18:15   อ่าน 552 ครั้ง