ผู้บริหาร

นายอัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
สถิติ/ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
สถิติครูในโรงเรียน
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 150933
Page Views 170362
การศึกษาดูงานโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาพเหนือครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาพเหนือครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ระหว่าmงวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speeh ระดับ ชั้น ม.1 - ม.3
  2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ป.1- ป.6
  3. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.4 - ป.6
  4. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3
  5. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.6
  6. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 - ม.3
  7. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1 - ม.3

      นอกจากรางวัลเหรียญทองชนะเลิศแล้ว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ยังได้รับเหรียญรางวัลตามรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันอีก ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง 
      
1. การทำขนมช่อม่วง ชั้น ป.4 - ป.6
       2. การขับขานประสานเสียง ชั้น ม.1 - ม.3
       3. การขับขานประสานเสียง ชั้น ป.1 - ป.6
       4. การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor
       5. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ช้้น ป.4 - ป.6
       6. หนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ ช้้น ป.4 - ป.6
       7. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.1 - ม.3
       8. การประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1 - ม.3
       9. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช้้น ป.4 - ป.6
 รางวัลเหรียญเงิน
       1. การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ชั้น ม.1 - ม.3
       2. การแข่งขัน Crossword ชั้น ม.1 - ม.3
       3. มารยาทงามอย่างไทย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
       4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1 - ม.3
       5. การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1 - ม.3
       
รางวัลเหรียญทองแดง
       1.  อัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 - ม.3
       2.  สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม GSP ชั้น ม.1 - ม.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2556,13:32   อ่าน 114 ครั้ง
.