ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1904989
Page Views 2220080
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 69
เอกสารประกอบการย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 39
เอกสารใบสมัครเรียน
ใบสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.96 KB 215
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.51 KB 339
ใบสมัครห้องเรียน MEP ป.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.93 KB 270
ประกาศรับสมัครนักเรียนปี ๒๕๕๗ ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 482
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ห้องเรียนปกติ ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.82 KB 179
ใบสมัครห้องเรียน EIS ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.4 KB 435
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.7 KB 138
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรม Mini English program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.63 KB 61
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (โปรแกรม Mini English program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.63 KB 63
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170 KB 109
แบบฟร์อมต่างๆของทางราชการ
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.92 KB 124
คำร้องขอย้ายข้าราชการครู(สายงานการสอน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48
นำเสนอเด็กพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 40
รายชื่อ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จากโปรแกรม บริหารงานวิชาการ
รายชื่อ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จากโปรแกรม บริหารงานวิชาการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.5 KB 738
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.