ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารใบสมัครเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.68 KB 13
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนEIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 14
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.06 KB 133
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันป.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนMEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 92
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.32 KB 160
ใบสมัครห้องเรียน ม.1( EIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.19 KB 474
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.22 KB 204
ใบสมัครห้องเรียน ป.1 ( MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.19 KB 301
ใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.22 KB 360