ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 32 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทักขิญ มูลเพ็ชร์ (บุ๊ค)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 168/3 หมู่12ตำบลเวียง. อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียวงราย
เบอร์มือถือ : 0628050551
อีเมล์ : thakkinmunphet@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัธทวัฒน์ เกียรติชีวสิริ (อาน้อย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 11
ที่อยู่ : บ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บ้านเลขที่ 140
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : Anoi2546.1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงษ์ จันทะพรม (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 11
ที่อยู่ : บ้านเลขที่368/2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0650427535
อีเมล์ : arm110346@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล ภิชัย (ปอ)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 106 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0618065135
อีเมล์ : nut13.2545@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชญาดา ดันอินทร์ (ขมิ้น)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 45หมู่3ตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงเเก่นจังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0622928499
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยพนธ์ บุญเป็ง (ก้อง)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 82/8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หทัยชนก กุมกัน (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 159 ม.11 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0957672926
อีเมล์ : Jeem1602@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ เมืองชื่น (ฟิว)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 93/1 บ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0931370399
อีเมล์ : filllyklng@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชิตชล ไชยราช (แซ็ค)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 17/1 บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0827170692
อีเมล์ : sack00100456789@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กตัญญู วงษ์ชัยมงคล (บาสส)
ปีที่จบ : 2016   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 296 ม.6ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0947476361
อีเมล์ : Katanyu.az@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรพศ วงศ์จีน (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 48 หมู่10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 091-4834204
อีเมล์ : surapot8901@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฬาลักษณ์ อำขำ (ไนท์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 35/2 ม.4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0947416674
อีเมล์ : night.julalak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม