ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 23 คน
ชื่อ-นามสกุล : กตัญญู วงษ์ชัยมงคล (บาสส)
ปีที่จบ : 2016   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 296 ม.6ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0947476361
อีเมล์ : Katanyu.az@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรพศ วงศ์จีน (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 48 หมู่10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 091-4834204
อีเมล์ : surapot8901@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฬาลักษณ์ อำขำ (ไนท์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 35/2 ม.4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0947416674
อีเมล์ : night.julalak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรทัย รัตนไตร (อังกอร์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 147/3 ม.3 บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย57140
เบอร์มือถือ : 0927455938
อีเมล์ : a0927455938@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรินทร์ เพชรอุ่น (บีม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 266 ม.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์มือถือ : 0617936949
อีเมล์ : beembo.2543@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สิลิลลักษณ์ ห้วยแจ้ง (น้ำ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 224/2 หมู่2 บ้านวันหลวง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0837632068
อีเมล์ : nam2000sirinrak@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พรนิภา นันชัย (ตั๊ก)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 39 ม.2 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0991364975
อีเมล์ : pnnp179@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริทิพย์ สิทธิวงศ์ (แพท)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 196 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์มือถือ : 0932186627
อีเมล์ : preetty.pat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทิพวรรณ ตานะอาจ (เบียร์ )
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 4 ม.8 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0946203226
อีเมล์ : beer.2543.diiz@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ สุโรพันธ์ (โดนัท)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 123 ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0856202155
อีเมล์ : donut2544sudarat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐกานต์ อุดมดุษฎี (แพม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 436 บ้านน้ำม้า หมู่ 13 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0880480787
อีเมล์ : pam_nattakan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชื่นนภา คำตั๋น (วิ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 168 บ้านทุ่งดุก ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0850356590
อีเมล์ : chuennapha.2554@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม